Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her

You are here

Bygger nytt anlegg for gipsgjenvinning

2 September 2019

Det nye selskapet Gipsgjenvinning AS skal i et nytt anlegg gjenvinne kildesortert gipsavfall til ny råvare for gipsplateproduksjon.

Gipsgjenvinning AS er etablert av Gyproc og Ragn-Sells, i samarbeid med FTG Holding.
– Det nye anlegget for gipsgjenvinning skal være operativt i løpet av 2019s siste kvartal, sier Peik Næsje, direktør i Saint-Gobain Byggevarer, Business Unit Gyproc.

Miljømessig fordel med gipsgjenvinning

– For oss i Gyproc er det viktig å ha en sikker og forutsigbar tilgang på gips som råvare. Det får vi med de nye gjenvinningsanlegget. I tillegg reduserer vi uttak og transport av naturgips fra Spania, noe som er en fordel kostnads- og ikke minst miljømessig. Ved at vi får resirkulert gipsavfall fra byggeplasser, vil dessuten mengden gipsavfall til deponi reduseres. Det er nok en miljømessig fordel, sier Næsje.

Partnerskapet med Ragn-Sells ser han fram til.

Ragn-Sells er en stor og profesjonell innsamler av gipsavfall både i Norge og Sverige, sier han.

Gips kan gjenvinnes gang etter gang

Gips er en råvare som kan gjenvinnes gang på gang, uten at kvaliteten forringes. Råstoffet som kommer fra gjenvinningsanlegget vil derfor ha samme kvalitet som naturlig importert råstoff.  Markedet for gips er voksende, med et stadig økende forbruk av gipsprodukter. Det skjer også en utstrakt produktutvikling i bransjen.

Reduserte klimautslipp

– Ragn-Sells har i en årrekke tilbudt markedet løsninger for gjenvinning av gipsavfall gjennom ulike samarbeidskonstellasjoner. Vi ser nå frem til å ta del i selve gjenvinningsprosessen for å effektivisere og forbedre den både med tanke på kvalitet og andelen til materialgjenvinning, sier Vidar Svenning Olsen i Ragn-Sells.

Etableringen i Fredrikstad vil også gi fordeler gjennom reduserte klimautslipp, da gjenvunnet gipspulver blåses direkte inn i Gyprocs fabrikk fra gjenvinningsanlegget.

Økt etterspørsel

Frode Tangsveen er daglig leder i Gipsgjenvinning AS. Foto: Gipsgjenvinning AS– Det brukes mye gips i Norge. Det er et raskt, effektivt og brannsikkert byggemateriale som er enkelt å reparere og pusse opp. I og med at gips kan gjenvinnes uten å miste sin kvalitet, er det ikke så rart at behovet for resirkulert gips vokser, sier Frode Tangsveen, daglig leder i Gipsgjenvinning AS.

Det nye selskapet vil sysselsette 4-5 personer. Tangsveen har bred erfaring innen gipsgjenvinning, og har vært med på å bygge opp både produksjon og marked i Norge siden 2008.

Høyest mulig materialgjenvinningsgrad

Det er ikke veldig avanserte prosesser som må gjennomføres for gipsgjenvinning, men de må gjøres riktig.

– Vi må ha kontroll på avfallet som samles inn fra byggeplasser. Så må vi skille gipsen fra kartongen, slik at vi får så rene fraksjoner som mulig. I Gipsgjenvinning AS investerer vi også i utstyr for ytterligere å foredle kartongfraksjonen fra prosessen. Slik kan også denne gjenvinnes. Målet er selvfølgelig en høyest mulig materialgjenvinningsgrad, sier Tangsveen.

Ung bransje – stort potensial

Han forteller at det nye anlegget er åpent for alle som vil levere gipsavfall til gjenvinning.

– Jeg synes det er spennende å være med på oppstart av et nytt anlegg. Gjenvinningsbransjen er en ganske ung bransje med et stor potensial. Miljø og bærekraft er noe alle strekker seg etter, sier Frode Tangsveen.