Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her

You are here

Under samme tak for en mer bærekraftig bransje

6 Mai 2019

Når GLAVA, Weber og Gyproc samles under samme tak er det ikke vårt eget hus vi er mest opptatt av, men hvordan vi sammen kan gjøre norsk byggebransje bedre og mer bærekraftig.

Mer effektive byggeprosesser

-  Vi skal bruke vår felles kompetanse til å utvikle og legge til rette for bedre og mer effektive byggeprosesser. Med de tre merkevarene samlet kan vi se produktene i sammenheng, lage systemer og gi helhetlige råd for byggkonstruksjoner der vi tidligere satt mer på hver våre områder. Rett og slett se mer av ”hele” bygget, sier marketing- og kommunikasjonsdirektør Per Stræde.

Som kunde vil du dermed få én leverandør som kan ta en større del ansvaret for helheten i prosjektet. 

Tirsdag 7. mai 2019 er alle tre merkevarer; GLAVA, Gyproc og Weber sammen som sponsor av Boligkonferansen, årets møtepunkt for leverandører til boligbygging i Norge. Tema for dagen er en verdikjede i endring.

Lærer av hverandre

- Vi har brukt veldig mye av den første tiden som ett selskap til å lære av hverandre. Så har vi gradvis begynt å gå sammen på prosjekter der vi har sett at vi kan levere bedre ved å komme med kompletterende produkter og løsninger, som gips og isolasjon som to deler av samme byggkonstruksjon, sier Stræde.  

Dette samarbeidet settes nå i stadig større grad i system der vi også henter ut hver av merkevarenes styrker, som erfaring fra det norske markedet, distribusjon og relasjoner til handel og næring for øvrig.

Det overordnede måler er mer robuste byggverk – både internt og eksternt. 

Flere muligheter i bygg som er her

- Norsk byggebransje presses både på marginer og miljø. Det er derfor ingen tvil om at vi er nødt til å gjøre den mer bærekraftig. Det betyr bedre vilkår både for de som bygger og samfunnet som skal leve med byggene og byggeaktiviteten, sier Stræde.

I et samfunnsperspektiv gjelder det både økonomi og klima. Sistnevnte blir et stadig viktgere premiss gjennom alt fra fra fossilfri byggeplass til bedre gjenbruk av byggedeler og en sterkere sirkulærøkonomi.

- Som flere har sagt det siste året, kan vi ikke bygge oss ut av klimakrisen. I tillegg til å minske vårt eget avtrykk både i produksjon og på byggeplass, må vi også se på hvordan vi bedre kan utnytte de byggene som allerede står her – der de største klimautslippene allerede er tatt. Med smart energioppgradering og bedre arealunyttelse, huser disse byggene flere muligheter enn vi tror, sier Per Stræde.