Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her

You are here

Viktigheten av bærekraftige bygninger

25 September 2017

Denne uken setter World Green Building Council søkelys på bærekraftige bygninger for å markere World Green Building Week. Saint-Gobain støtter initiativet og deler ambisjonen om et mer bærekraftig bygd miljø.

Bærekraftighet, og spesielt klimaendring, har stått høyt på dagsordenen i årevis. I den forbindelse er bygninger og det bygde miljøet viktige fokusområder. 

Begrepet «grønne bygg» er ofte knyttet til fornybar energi og energisparing. Dette er selvsagt uhyre viktig hvis vi skal vinne kampen mot klimaendring, men virkelig bærekraftige bygninger må også forbedre folks helse og velvære.

- En bærekraftig bygning er en bygning som tar hensyn til mennesker, planeten og folks velvære («People, Planet and Prosperity») i alle stadier av livssyklusene sine: fra utvinning av råmaterialer til oppførelse, bruk og til og med nedriving. Bare da kan en bygning være virkelig bærekraftig, sier Camille Fabre, bærekraftsdirektør i Saint-Gobain Norden og Baltikum.

I Europa tilbringer folk opptil 90 % av tiden sin i bygninger[1]. Så følgene for folks helse og velvære er betydelige: I bygninger lar folk seg påvirke av kvaliteten på inneluften, akustikken, tilgangen på dagslys og temperaturen. Alt dette er parametere som påvirker hvordan vi lærer, leker, arbeider og sover.  

Ser vi på de økonomiske aspektene, utgjør bygge- og anleggsbransjen en betydelig del av økonomien. 8,5 trillioner euro brukes på bygningsrelaterte varer og tjenester hvert år. 

Når det gjelder følgene for planeten, står bygninger i dag for nesten 25 % av de globale karbonutslippene. Og ifølge The Global Alliance for Building and Construction, forventes en fordobling av det globale bygningsarealet innen 2050[2]. Det betyr at vi må arbeide målrettet for å forbedre både løsningene og måten vi bygger på.

- De gode nyhetene er at løsningene for å drastisk redusere disse følgene, allerede finnes. Men de må implementeres. Det betyr at vi trenger mer samarbeid på tvers av verdikjeden. Vi må endre måten vi jobber på og starte nye partnerskap. I Saint-Gobain er vi villige til å gjøre vårt i overgangen til mer bærekraftige bygninger og den sirkulære økonomien. Vi har et klart mål: Vi ønsker å skape utmerkede boarealer og forbedre folks dagligliv ved å kombinere komfort og bærekraft. 

 

World Green Building Week markeres mandag 25. september 2017 til søndag 1. oktober 2017.

 

 

[1] http://indoor-air-quality.jrc.ec.europa.eu

[2] http://www.globalabc.org/