Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her

You are here

Glasroc F GFFP 25 Hjørneprofil

Innkledningsprofil til Glasroc F FireCase
Glasroc F GFFP 25 Hjørneinnkledningsprofil til Glasroc F FireCase

Preget stålprofil for høyere holdfasthet. Gjennom embosseringsprosessen økes den effektive godstykkelsen til det dobbelte, opprinnelig 0,5 mm pluss embossering 0,5 mm gir ny godstykkelse på 1,0 mm.

Produktdata

Betegnelse Lengde mm Bredde mm Antall st./bunt Art.nr. Lagerkode
GFFP 25 2 900 25 10 5200489227 A

Bruksområde

Stålprofil brukes som tilslutningsprofil ved montering av brannisolerede kledning av typen Glasroc GFF FireCase brannbeskyttende innkledningsplate rundt stålsøyler og bjelker.

Montering

 • Generelt om montering

  Generelt om montering av Glasroc F FireCase

  Glasroc F FireCase plater monteres med egne Glasroc F-skruer eller spesifiserte kramper. For riktig valg av festemidler, se tabell på side 4 i brosjyren. Plater kappes med håndsag eller maskinsag med utsug. Plater av 15 mm tykkelse kan kappes med kniv og deretter slipes med rasp. Plater i ett og to lag festes langs alle kanter med c-avstand 150 mm i både ytre og indre lag i henhold til konstruksjonsdetaljer. Platene monteres vekselvis slik at overlappende hjørner dannes,
  se konstruksjonsdetalj E og H.

  Plater tilpasses slik at åpninger mellom plater samt mellom plater og tilsluttende konstruksjoner minimeres. For å oppnå ønsket brannmotstand kreves at åpninger ved skjøter og tilslutninger større enn 3 mm tettes med Gyproc G 66 gipsbruk eller elastisk steinbasert tettemasse. Ved hjørner festes skruer eller kramper sentrisk i tilsluttende plate (for kramper gjelder dette begge krampeben). Ved montering plate til plate skal innfesting med Glasroc F-skruer og kramper alltid utføres horisontalt. Ved tverrskjøter med bakenforliggende Glasroc F plateremse festes skruer eller kramper med minste kantavstand 15 mm fra saget rett kant og 10 mm fra rett kant. Ved applikering av kramper skal ryggside ha anslag mot platens overflate.

  Glasroc F hjørneprofiler festes mot stålsøyle eller -bjelke med maks. c-avstand 600 mm. Avstand mellom Glasroc F og søyleflens eller bjelkeflens skan være maks. 5 mm. Flensbredden på bjelker og søyler skal være maks. 600 mm.

 • Søyle: 4 sidig innkledning

  4-sidig innkledd stålsøyle

  Innkledning av søyle påbegynnes fra søylens base. Se konstruksjonsdetalj.
  Platene monteres ved å skru / krampe sammen. Horisontale skjøter ved hjørner forskyves med min. 600 mm. Ved doble platelag forskyves plateskjøter med min. 300 mm.

 • Søyle: 3-sidig innkledning

  3-sidig innkledning av stålsøyle

  I de tilfeller hvor stålsøylens flenser er parallelle med veggen skal Glasroc F hjørneprofiler monteres på søyleflenser mot vegg.
  Se konstruksjonsdetalj.

  I de tilfeller hvor søylen er montert med flenser vinkelrett mot vegg, monteres Glasroc F direkte mot flens,
  se konstruksjonsdetalj C.

  Plater skrus mot hjørneprofil samt krampes eller skrus plate mot plate. Platene monteres sammen med kramper eller Glasroc F-skruer. Horisontale skjøter ved hjørner forskyves med min. 600 mm. Ved doble platelag forskyves plateskjøter med min. 300 mm.
  Se konstruksjonsdetalj H.

 • Innkledning med opplagsplater

  3-sidig innkledning av søyle eller bjelke med opplagsplater

  Opplagsplater av Glasroc F tas fram og tilpasses nøye til stålprofilens tverrsnitt. Opplagsplatene monteres på begge sider av stålprofilen med maks. c 1200 mm langs hele innkledningen. Ved plateskjøter monteres doble opplagsplater slik at hver og en har anlegg mot plateenden. Innkledningen festes mot hver opplagsplate med minst 3 kramper eller Glasroc F-skruer. Den langsgående innkledningen utføres med forskutte skjøter ved hjørner, min. 600 mm.
  Se konstruksjonsdetaljer for søyler eller bjelker .

 • Bjelke: 3-sidig innkledning

  3-sidig innkledning av stålbjelke med hjørneprofil

  Montasje utføres på samme måte som for søyle. Innkledning med enkelt platelag kompletteres ved tverrskjøt med 60 mm bred remse av Glasroc F sentrisk bak plateskjøter og festes med minst 3 skruer eller kramper.
  Se konstruksjonsdetalj.
  Ved doble platelag forskyves plateskjøter med min. 300 mm. Ytre lag festes til indre lag ved tverrskjøter med minst 3 skruer eller kramper.
  Se konstruksjonsdetalj H.

Les mer her

Ytelseserklæringer DoP

Skrueguide

Konstruksjoner som bruker produktet

Produktet brukes i

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner