close-pop-up.svg
Under befaring på Krohnen med Ingunn Gjermundnes (Prosjektsjef GC Rieber), Gunnar Hernborg (Prosjektdirektør GC Rieber) og Tor Andersen (Prosjektleder Byggefirma Nilsen & Andersen).
Krohnen i Bergen er et praktbygg med klimaambisjoner, bygd i regi av GC Rieber. Lansering av Gyproc Klima ble en ekstra bonus i prosjektet.
Byggeprosjekt
Krohnen i Bergen
Byggeår
2023-2024
Utførende
GC Rieber / Byggefirma Nilsen & Andersen

Ingunn Gjermundnes, prosjektsjef i GC Rieber Eiendom, understreker viktigheten av å utvikle prosjekter som både er miljøvennlige og økonomisk bærekraftige. Krohnen-prosjektet er et bevis på selskapets engasjement for bevisst bygging, materialer med høy kvalitet og lang levetid.

GC Rieber Eiendom bygger for å eie, og stiller krav til bruken av bygget og materialer for framtiden. Når et nytt byggeprosjekt starter, setter de et tydelig mål for det et nye bygget og hvilket ambisjonsnivå det skal tilfredsstille.

Hva gjør Krohnen til deres mest bærekraftige bygg?

– Bakgrunnen er at vi sertifiserer alle våre bygg, det har vi gjort siden 2016. Alle nybygg planlegges etter Breeam Nor. Det gir oss en ekstern dokumentasjon på at vi har oppnådd en god bærekraftsprofil, og for Krohnen har vi oppnådd høyeste karakter Outstanding. I tillegg sertifiserer vi nå etter en svensk tilleggssertifisering, «Noll CO2». Det er første gang vi gjør det. Det er alltid bra å sertifisere eksternt, for å få en vurdering som gjøres av andre. Sertifiseringene skjerper oss og gjør at vi kan strekke oss lenger for hvert prosjekt.

Hvilke tiltak gjør dere for å lykkes med et godt klimaregnskap?

– Vi tar med oss erfaringer fra tidligere og gjør forbedringer. Vi tar med oss de gode løsningene. Det gjør at vi stadig gjør fornying og forbedring på kvaliteter og løsninger. Vi er en liten organisasjon, og informasjonen går lett mellom oss. Samtidig engasjerer vi arkitekter og rådgivere. Vi har stort sett bygger kontorbygg med delte, byggherrestyrte entrepriser. Vi har gjennomført mange kontorbygg, og styrer på denne måten prosjektet mer selv. Det betyr at vi har stilt alle forutsetningene til hvordan kravene skal tilfredsstilles. På Krohnen er det stilt såpass strenge krav, at vi er avhengige av at rådgivere, arkitekter og entreprenører forstår hva vi spør om.

Sertifiseringene skjerper oss og gjør at vi kan strekke oss lenger for hvert prosjekt.

Ingunn Gjermundnes

Prosjektsjef i GC Rieber Eiendom

Hva gjør Krohnen så spesielt?

– Det er valg av produkter, og dessuten gjenbruk av materialer fra bygningen som stod på byggetomten fra før. Blant annet teglstein, som vi har brukt til å bygge en bærende vegg. Vi har også tatt vare på takbjelkene i det gamle huset, som sto på tomten, og H-bjelker brukes over døråpninger, og vi har sendt vinduer til en dame i Stavanger som ville lage drivhus. Vi oppfordret entreprenøren på riving til å finne mottakere til alt materiell. Det er naturligvis ikke alltid mulig.

Hvor stort utslag gir gjenbruk? 

– Ikke så stort, enn så lenge. For Krohnen er det ulike formål med det nye bygget, i forhold til det gamle. Det var et boligbygg som stod der fra før. Nå bygger vi næringsbygg med andre krav til konstruksjon og materialvalg. Alt er ikke dessverre ikke gjenvinnbart. Men det er viktig at vi tar ansvar og utforsker mulighetene.

Hva betyr Gyproc Klima for prosjektet?

– Det er veldig bra at det kommer nye produkter med EPD-er som har lavere utslipp. Vi har ikke stilt eksplisitte krav til det nye Klima-produktet på Krohnen, men for oss er det positivt med alt som skjer av produktutvikling. Det støtter vi. Det er kjekt at Gyproc kan levere nye produkter med lavere CO2-utslipp. I dette tilfellet fikk vi levert et forbedret produkt og EPD fra planlegging av bygg, til produktene nå er på plass. Det har gitt oss en bonus.

Hva har gitt størst utsalg på klimaregnskapet?

– Bæresystemet og yttervegger har størst betydning. Bæresystemet er i limtre søyler og bjelker samt massivtre. I tillegg handler det om oppbygging av yttervegg og hva den inneholder, som har lavest mulig utslipp, og dessuten er energieffektivt for bygget. Det er valgt både tre, glass og murt fasade. I veggene er det mye isolasjon og Gyproc Klima på veggene. Ytterfasaden har betydning for CO2-utslipp, og hvor mye energibruken påvirker de tekniske systemene. På Krohnen er det fjernvarme og fjernkjøling, og solcelle på taket. Vi har ventilasjon med høy gjenvinning på varme. Det er en helhet med mange tiltak som vi er opptatt av, fordi vi også skal drifte. Vi bygger for å eie. Vi gjør bevisste valg og bruk av kvaliteter som er bra for bruken og for framtida.

Dette er et spennende og morsomt byggeprosjekt for oss. I samarbeid med Byggefirma Nilsen & Andersen har vi levert løsninger med bransjens laveste CO2-avtrykk.

Frode Børmo

Salgssjef vest - Distriktsansvar Bergen, Glava/Gyproc

Krohnen-GC-Rieber-Gyproc-Glava-FB-8.jpeg
Gyproc Klima-produkter utgjør en viktig del av klimaregnskapet på prosjektet Krohnen i Bergen.

Hva er de viktigste suksessfaktorene for bærekraftige bygg?

– Vi har dyktige fagfolk på alle sider av bordet, som følger med på produkter og løsninger. Vi har engasjerte byggeledere, og ulike byggeledere med definerte roller, og god dialog med entprenørene. Bergen kommune har lagt føringer for å bli CO2-nøytrale, og vi krever også fossilfri byggeplass. Vi har laget systemer for registrering av tiltakene, som gjør det enkelt å rapportere tilbake.

Hva vil dere si til andre som ønsker å lykkes med bærekraftig bygging?

– Vi oppfordrer til å følge med på de prestisjebyggene som bygges, og ta med seg de gode erfaringene. Ta ett og ett skritt for å bli bedre, og ikke gape over alt på en gang. Pris er naturligvis en faktor, og flere nye produkter med bærekraftprofil kan trekker prisen opp. Vi beskriver ønsket materialkvalitet og tiltak og ber om tilbud på dette. De ulike entreprenørene priser miljøkravene, og da må vi akseptere et høyere prisnivå.

 

BBArk_Krohns_Daylight_FinalReview (1).jpg
Slik viser tegningene fra arkitekt B+B Arkitekter at bygget skal stå ferdig, som et praktbygg i Solheimsviken i Bergen.

Inspireres av ambisjonsnivået

Frode Børmo er ansvarlig for leveransen av Gyproc Klima-produkter og Glava isolasjon til innervegger og yttervegger på Krohnen i Bergen. Han mener prestisjeprosjektet inspirerer bransjen til å ta grep, og mener de tøffe kriteriene skjerper produsentene og produktutviklingen. På dette prosjektet leveres dessuten all isolasjon fra Glava med jernbane til Bergen. Børmo mener bevissthet i hele leveransen teller. Det øker oppmerksomheten på å finne de beste løsningene for prosjektet og for miljøet.

– Dette er et spennende og morsomt byggeprosjekt for oss. I samarbeid med Byggefirma Nilsen & Andersen har vi levert løsninger med bransjens laveste CO2-avtrykk, forklarer Frode Børmo, salgssjef Vest for Glava og Gyproc.

Gyprocs nye Klima-produkter for gips og vindtetting er en viktig del av de energieffektive og bærekraftige veggkonstruksjonene.

– GC Rieber Eiendoms tydelige profil på nybygg setter krav til oss. Med Gyproc Klima og Glava isolasjon har vi levert løsninger med lavt utslipp, som gir utslag på det totale klimaavtrykket.

Om Krohnen:

Krohnen skiller seg ut med sin omfattende bruk av massivtre. Massivtre er kjent for sine miljøfordeler, som lavere karbonavtrykk sammenlignet med tradisjonelle byggematerialer som betong og stål. Bruken av massivtre i Krohnen reflekterer GC Rieber Eiendoms forpliktelse til bærekraftighet og innovasjon i byggebransjen.

Prosjektet fremmer også et sunnere innemiljø og har estetiske kvaliteter som verdsettes i moderne arkitektur.

 • For å holde klimaavtrykket så lavt som mulig, sertifiseres Krohnen etter Breeam Nor Outstandig og den svenske sertifiseringen NollCO2.
 • Krohnen bygges med massivtre som konstruksjonsmateriale og energieffektive ytterveggskonstruksjoner, som gir et lavere energiforbruk.
 • Deler av bygningsmassen fra huset som stod på tomten er gjenbrukt, samt planlagt gjenbruk av annet materiale fra tidligere prosjekter.
 • Fjernvarme og fjernkjøling.
 • Ventilasjon med høy gjenvinning av varme.
 • Solceller på taket.
 • Fossilfri byggeplass

Første norske bygg med «NollCO2»-sertifisering

Krohnen er det første i Norge som oppnår NOLLC02-sertifiseringen, og i følge Sweden Green Building Council (SGBC), det første internasjonale utenfor Sverige.

Hva er en NOLLC02-sertifisering?

 • NollCO2 er en sertifisering utviklet av Sweden Green Building Council. En NollCO2-sertifisert bygning har netto null klimapåvirkning og svært god energiprestasjon.
 • Netto null klimapåvirkning refererer til en ny bygning der klimapåvirkningen gjennom hele livssyklusen blir balansert til netto null gjennom reduksjoner eller opptak av fossile klimagassutslipp.
 • NollCO2 stiller krav til at bygningens klimagassutslipp er redusert ved å sette grenseverdier for utslippene fra produksjon av bygningsdeler, byggeprosesser og indirekte ved å sette en grense for bygningens energiforbruk.
 • NollCO2 stiller krav til at bygningens gjenværende klimapåvirkning er balansert gjennom klimatiltak for å oppnå netto null klimapåvirkning.

Her kan du lese mer om NOLLC02-sertifiseringen av Krohnen

Har du spørsmål til prosjektet?

Ta kontakt med Frode Børmo

Frode Børmo

Salgssjef vest - Distriktsansvar Bergen +47 911 62 685
+

Ta kontakt med Frode Børmo

Frode Børmo

Salgssjef vest - Distriktsansvar Bergen +47 911 62 685
+