Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her

You are here

Naturgips iblandet inntil 20 prosent resirkulert gips gir Gyproc en miljøfordel sammenlignet med andre gipsprodusenter.

Resirkulert gips gir gode miljøtall

– Vår gips kommer fra Spania. Den er hentet ut fra et større brudd og fraktet til Norge via båt. Fabrikken vår ligger rett ved havna, så transportutslippene blir heller ikke høyere enn nødvendig, forteller Bjørn Olsen, fabrikksjef ved Gyprocs fabrikk i Fredrikstad.

Bransjens beste EPD-er

Gode EPD-er (Environmental Product Declaration) blir stadig viktigere i bransjen. Særlig Statsbygg stiller strenge krav til produktene som brukes i deres prosjekter. Gode miljødeklarasjoner er avgjørende. Gips fra Gyproc har de beste EPD-ene i Norge, mye på grunn av måten de resirkulerer gips på.

– Vi samarbeider med entreprenører og gjenvinningsselskaper som henter inn gips fra byggeplasser. Denne gipsen blander vi med naturgipsen, som kommer fra Spania. Da EPD-en vår ble laget, brukte vi relativt lite resirkulert gips. Vi har jobbet målrettet for å øke mengden, sier Olsen.

Han forteller at andelen resirkulert gips derfor er langt større i dag. Tallet kunne vært høyere, hadde det ikke vært for at en del av gipsen som hentes fra byggeplasser for å resirkuleres er industrigips. Det er et avfallsprodukt fra kullkraftverk og har et høyt innhold av kvikksølv. Naturgips er i utgangspunktet helt resirkulerbart.

Lav transportvekt

En fordel industrigipsen har, er at den ikke trenger å fraktes så langt. Europa er fortsatt avhengige av forurensende kullkraftverk, og avfallsprodukter fra driften er lett tilgjengelig. Derimot er materialet tungt og plasskrevende. Der har naturgips en fordel med et lavt innhold av fritt vann. Det gjør frakten effektiv.

– Vår gips har mellom 0,5 og 1 prosent fritt vann. Dermed frakter vi ikke en unødvendig og uønsket mengde vann og trenger ikke å tilsette like store mengder energi for å fjerne vannet. Til sammenligning har industrigips gjerne mellom 8 og 10 prosent vann. Da trengs det mye mer energi for å få ut vannet. Det er enda en grunn til at vi er glade for at vi faset ut industrigips i 2016, forteller Olsen.

Gjenvinner spillvarme og reduserer avkapp

Selv om Gyproc leverer gips med det beste miljøavtrykket i Norge, jobber de kontinuerlig med å forbedre prosesser og utslipp. De arbeider strukturert med miljøledelse som definert standard ISO14001 og har fokus på miljøet i alle sine produksjonsprosesser. De vet at det alltid er rom for forbedring og gjør alt de kan for å oppnå enda bedre miljøresultater.

– Vi bruker en del energi i produksjonen med utvinning i Spania, frakt til Norge og foredling, men blir stadig bedre på for eksempel gjenvinning av spillvarme på fabrikken. Reduksjon av materialspill jobber vi også med, blant annet gjennom å produsere plater etter riktige mål og spesifikasjoner til konkrete oppgaver. Det gir mindre kapp på byggeplass. Vi har ikke slått oss til ro med at vi har den beste EPD-en. Også konkurrentene våre jobber med å bli mer miljøvennlige. Det er flott at flere i gipsbransjen har miljøfokus, avslutter Bjørn Olsen.

FAKTABOKS

Hva: Bruk av resirkulert gips i gipsplateproduksjon

Hvor: Gyprocs gipsplatefabrikk i Fredrikstad

Naturgips iblandet returgips gir de beste EPD-ene i bransjen. Ved Gyprocs gipsplatefabrikk i Fredrikstad øker de stadig andelen resirkulert gips i blandingen. Det gir en positiv utvikling i miljøavtrykket.

 

Her er den franske ambassadøren på besøk i Gyproc-fabrikken i Fredrikstad. I forgrunnen fra venstre, Bjørn I. Olsen (Gyproc), Thierry Lambert (tidl. Saint-Gobain Nordic), Jean-Marc Rives (tidl. FR ambassadør i Norge) og Tor Sundby (Gyproc).