Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her

You are here

Bærekraftige valg

For å oppnå bærekraft må flere viktige aspekter – utover energi – inngå i regnestykket, som for eksempel økonomi, byggets levetid, vedlikehold, inneklima, helse og velvære.

Sjekkliste for bærekraftig bygging

For å oppnå bærekraft skal flere viktige aspekter – utover energi – inngå i beregningen. For eksempel økonomi, bygningens levetid, vedlikehold, inneklima, helse og velvære m.m.

Dessuten vil materialvalget også inngå som en vesentlig faktor: Kan et byggemateriale resirkuleres? Hvor lang levetid har det? Inneholder det miljøfarlige stoffer? Hvor mye energi brukes til framstilling? osv.

Sjekkliste for bærekraftig bygging:

Som en praktisk sjekkliste i forbindelse med et bærekraftig materialevalg kan disse punktene anvendes i ditt arbeid med bærekraftig bygging:

 1. Bruk byggematerialer med miljødeklarasjoner
  Den beste måten å vurdere et byggemateriales miljøpåvirkning gjennom hele livsyklusen er med en miljødeklarasjon. Her kan man finne opplysninger om innhold, graden av resirkulert materiale ved produksjon, energiforbruk og utslipp samt evnen til å resirkulere utbrukte produkter.
   
 2. Myndighetenes liste over uønskede stoffer
  Miljømyndighetene vedlikeholder løpende en liste over helse- og miljøfarlige stoffer som skal unngås. Dette gjelder særlig materialer som skal monteres innvendig i bygningen. Gyproc gipsprodukter inneholder ingen farlige stoffer fra listen.
   
 3. Bruk resirkulerbare materialer
  Da alternativet til gjenbruk er deponering, som er forbundet med både kostnader og miljøbelastning, skal man velge byggematerialer som kan resirkuleres fullstendig etter endt bruk. Gyproc har et etablert et effektivt innsamlings- og resirkuleringssystem for brukte gipsplater og gjenbruker innsamlet gips i produksjonen av nye gipsplater.
   
 4. Lang levetid
  Det er viktig å bruke materialer med lang levetid for å unngå ressurskrevende utskiftinger i bygningens bruksperiode. Gipsvegger og -himlinger er velegnet fordi materialet er robust og holdbart. Den lange levetiden forsterkes dessuten av muligheden for å reparere og male overflatene.
   
 5. Lave vedlikeholdskostnader
  I mange tilfeller er anskaffelsesprisen beslutningsgrunnlaget for materialevalget. Men hvis man i stedet ser på bygningens totale levetidskostnader, er byggematerialenes anskaffelsespris minimal. Derimot kan vedlikeholdskostnadene være svært høye over flere år – f.eks hvis materialene ikke er vedlikeholdsvennlige. Gipsvegger og -himlinger har lave vedlikeholdskostnader fordi de er holdbare og enkelt kan repareres og males.
   
 6. Unngå materialer som avgasser
  Gyproc gipsprodukter er et rent naturprodukt som verken inneholder farlige tilsetningsstoffer eller bindemidler. Derfor avgasser våre produkter heller ikke. Alle Gyproc gipsprodukter er testet av Dansk Indeklima Mærkning og ligger i beste klasse.
   
 7. Lavt materialspill
  Et vesentlig kriterium for å redusere ressursforbruket er å redusere spill, anvende materialer optimalt og unngå avfall.
   

Gyproc gipsprodukter er som standard produceret i mål, der modsvarer branchens byggemoduler. Dermed reduceres tilskæring og gipsaffald. Gyproc hjælper også projekterende med Byggeoptimering i forbindelse med f.eks. skræddersyede projektleverancer for at reducere bl.a. materialeforbruget i et byggeri.

Les mer om Gyproc gipsprodukter og bærekraftig lettbyggeteknikk.

Sjekklisten i korte trekk:

 • Bruk byggematerialer med miljødeklarasjoner 
 • Sjekk miljømyndighetenes liste over uønskede stoffer 
 • Bruk resirkulerbare materialer 
 • Bruk materialer med lang levetid 
 • Bruk løsninger med lave vedlikeholdskostnader
 • Unngå materialer som avgasser 
 • Reduser materialspill