close-pop-up.svg

Dimensjonering for brannisolering

Brannmotstandsevnen avhenger av flere faktorer og brannisoleringen kan dimensjoneres på forskjellige måter.

Brannmotstandsevnen for en gitt brannisolerende innkledning er avhengig av faktorene:

  • Det valgte kledningsmaterialet
  • Stålkonstruksjonens varmekapasitet
  • Kledningens omsluttende areal

Dette uttrykkes med en seksjonsfaktor F/A. Den dimensjonerende ståltemperaturen avhenger av konstruksjonsstålets utnyttelsesgrad. Ved høy utnyttelsesgrad tillates en ståltemperatur på opptil 450°C, og ved lavere utnyttelsesgrad tillates høyere dimensjonerende ståltemperatur.

I Gyproc Håndbok vises tre forskjellige måter å dimensjonere brannisoleringen på.

Tabellmetoden med Gyproc Protect F
Med denne metoden kan man lese direkte ut fra tabellen hvor mange lag gipsplater av typen Gyproc Protect F som profilen skal kles inn med for å oppnå riktig brannmotstand. Dimensjonerende ståltemperatur er 450°C.

Tabellmetoden med Glasroc F FireCase 
Med denne metoden kan man lese direkte ut fra tabellen hvilken tykkelse av Glasroc F FireCase som profilen skal kles inn med for å oppnå riktig brannmotstand. Dimensjonerende ståltemperatur er 500°C.

F/A-metoden
Denne metoden benyttes for stålprofiler som ikke finnes i tabellmetoden eller ved annet innkledningsalternativ enn 3- eller 4-sidig innkledning. 

Dimensjonerende ståltemperatur-metoden
Metoden benyttes i de tilfeller hvor bærende stålprofil har en lav utnyttelsesgrad og man derfor kan tillate en høyere ståltemperatur enn 450°C. Dimensjonerende ståltemperatur, som er avhengig av brannforløp og utnyttelsesgrad i branntilfellet, beregnes i henhold til gjeldende normer; BBR, BKR, EKS samt Eurocode SS-EN 1993-1-2:2005.

Krohnen på verket med Gyproc Klima

Krohnen i Bergen er et praktbygg med klimaambisjoner, bygd i regi av GC Rieber. Lansering av Gyproc Klima ble en ekstra bonus i prosjektet.

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

I dag brukes stål i mange bygningskonstruksjoner, men siden brannmotstanden er relativt dårlig, er det nødvendig å brannsikre de bærende elementene.

Brannisolering

Generelt om brannisolering

I dag brukes stål i mange bygningskonstruksjoner, men siden brannmotstanden er relativt dårlig, er det nødvendig å brannsikre de bærende elementene.