close-pop-up.svg

Dimensjonering for brannisolering

Brannmotstandsevnen avhenger av flere faktorer og brannisoleringen kan dimensjoneres på forskjellige måter.

Brannmotstandsevnen for en gitt brannisolerende innkledning er avhengig av faktorene:

  • Det valgte kledningsmaterialet
  • Stålkonstruksjonens varmekapasitet
  • Kledningens omsluttende areal

Dette uttrykkes med en seksjonsfaktor F/A. Den dimensjonerende ståltemperaturen avhenger av konstruksjonsstålets utnyttelsesgrad. Ved høy utnyttelsesgrad tillates en ståltemperatur på opptil 450°C, og ved lavere utnyttelsesgrad tillates høyere dimensjonerende ståltemperatur.

I Gyproc Håndbok vises tre forskjellige måter å dimensjonere brannisoleringen på.

Tabellmetoden med Gyproc Protect F
Med denne metoden kan man lese direkte ut fra tabellen hvor mange lag gipsplater av typen Gyproc Protect F som profilen skal kles inn med for å oppnå riktig brannmotstand. Dimensjonerende ståltemperatur er 450°C.

Tabellmetoden med Glasroc F FireCase 
Med denne metoden kan man lese direkte ut fra tabellen hvilken tykkelse av Glasroc F FireCase som profilen skal kles inn med for å oppnå riktig brannmotstand. Dimensjonerende ståltemperatur er 500°C.

F/A-metoden
Denne metoden benyttes for stålprofiler som ikke finnes i tabellmetoden eller ved annet innkledningsalternativ enn 3- eller 4-sidig innkledning. 

Dimensjonerende ståltemperatur-metoden
Metoden benyttes i de tilfeller hvor bærende stålprofil har en lav utnyttelsesgrad og man derfor kan tillate en høyere ståltemperatur enn 450°C. Dimensjonerende ståltemperatur, som er avhengig av brannforløp og utnyttelsesgrad i branntilfellet, beregnes i henhold til gjeldende normer; BBR, BKR, EKS samt Eurocode SS-EN 1993-1-2:2005.

Gyproc-fabrikk

Stor nyhet med lite avtrykk

Med Gyproc Klima setter vi en helt ny standard når det gjelder gipsplater. I Fredrikstad har Gyproc bygd den aller første gipsplatefabrikken i verden som produserer gipsplater CO2-fritt. Alle gipsplater fra denne fabrikken inngår i Gyproc Klima-serien.

Veidekke velger Gyproc Klima

Veidekke går foran og tar valg som vil ha store positive påvirkninger på miljøregnskapet ved bruk av Gyproc Klima i alle prosjekter med gipsplater.

– Et aktivt valg mot en mer bærekraftig næring, sier Ole J. Nes, Innkjøpssjef i Veidekke.

Vi er en del av løsningen

Bransjen må stå sammen for å løse felles utfordringer. Nettopp derfor velger Gyproc, Glava og Weber å bli en del av Construction City Cluster (CCC).