close-pop-up.svg
I dag brukes stål i mange bygningskonstruksjoner, men siden brannmotstanden er relativt dårlig, er det nødvendig å brannsikre de bærende elementene.

En ubeskyttet stålkonstruksjon har vanligvis ikke høyere brannmotstand enn 10-15 minutter og derfor er det nødvendig å beskytte den mot brann. Det finnes ulike systemer for passiv brannsikring av stålkonstruksjoner som kan bestå av for eksempel gipsplater som Gyproc Protect F, Glasroc F FireCase eller steinull i form av ISOVER Fireprotect 150. Nødvendig tykkelse på brannsikringen avhenger av type brannsikringssystem, klassifisering, kritisk stråletemperatur og profiltyper og -størrelser.

Prinsippet for brannbeskyttelse med Gyproc Protect F og Glasroc F FireCase er at platenes kjerne inneholder kjemisk bundet vann som under varmepåvirkning (brann) frigis i form av vanndamp. 

Gyproc Protect F:
Med Gyproc Protect F og tilhørende stålprofiler har man utviklet et system for enkel og effektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Brannmotstand samt konstruksjonsstålets type og dimensjon er som regel bestemt på forhånd. Ut fra disse parameterne kan man avlese i tabeller eller diagrammer hvor mange gipsplatelag som er nødvendig for å overholde en gitt brannmotstand, ref. Gyproc Håndbok. Med systemet er det mulig å brannbeskytte stålkonstruksjoner opp til 120 minutter.

Glasroc F FireCase: 
Med Glasroc F FireCase tilbys et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten bruk av monteringsprofiler. Ut fra disse parametrene kan nødvendige platetykkelser for å klare en gitt brannmotstand med Glasroc F FireCase leses i tabeller og diagram, ref. Gyproc Håndbok. Systemet kan brukes for brannmotstand opp til 120 minutter. Testet og dokumentert i henhold til europeisk standard EN 13381-4:2013.

Gyproc-fabrikk

Stor nyhet med lite avtrykk

Med Gyproc Klima setter vi en helt ny standard når det gjelder gipsplater. I Fredrikstad har Gyproc bygd den aller første gipsplatefabrikken i verden som produserer gipsplater CO2-fritt. Alle gipsplater fra denne fabrikken inngår i Gyproc Klima-serien.

Veidekke velger Gyproc Klima

Veidekke går foran og tar valg som vil ha store positive påvirkninger på miljøregnskapet ved bruk av Gyproc Klima i alle prosjekter med gipsplater.

– Et aktivt valg mot en mer bærekraftig næring, sier Ole J. Nes, Innkjøpssjef i Veidekke.

Vi er en del av løsningen

Bransjen må stå sammen for å løse felles utfordringer. Nettopp derfor velger Gyproc, Glava og Weber å bli en del av Construction City Cluster (CCC).