close-pop-up.svg

Lydverdier i tabeller på nettsiden og i Gyproc Håndbok

På denne siden forklarer vi hvorfor lydverdier i veggløsningstabellene på nettsiden er forskjellig fra lydverdier i Gyproc Håndbok.

Lydverdiene på nettsiden og i Gyproc Håndbok varierer av flere grunner:

  1. Gyproc Håndbok benytter seg av større sikkerhetsmarginer enn det som er tradisjonelt i Norge. I Norge reduseres laboratoriemålte verdier med 3-4 dB for å reflektere "forventet feltverdi i ferdig bygg". I Gyproc Håndbok brukes derimot forhåndsbestemte marginer basert på veggenes ytelse.
  2. Lydverdiene i Gyproc Håndbok reduseres også med 1-2 dB for å ta hensyn til installasjoner som elektriske bokser.
  3. I tillegg har Gyproc Håndbok justert verdiene ned til nærmeste grenseverdi fra NS 8175, noe som fjerner synlige forskjeller mellom ulike vegg- og platetyper.
  4. På nettsiden er vurderingene mer i tråd med norsk tradisjon, ved å ta hensyn til både Gyprocs laboratoriemålte verdier og informasjon fra SINTEF Byggforsk-serien. Dette gjenspeiler hva man kan forvente i et ferdig bygg når man følger Gyprocs monteringsanvisninger.

 

Gyproc-fabrikk

Stor nyhet med lite avtrykk

Med Gyproc Klima setter vi en helt ny standard når det gjelder gipsplater. I Fredrikstad har Gyproc bygd den aller første gipsplatefabrikken i verden som produserer gipsplater CO2-fritt. Alle gipsplater fra denne fabrikken inngår i Gyproc Klima-serien.

Veidekke velger Gyproc Klima

Veidekke går foran og tar valg som vil ha store positive påvirkninger på miljøregnskapet ved bruk av Gyproc Klima i alle prosjekter med gipsplater.

– Et aktivt valg mot en mer bærekraftig næring, sier Ole J. Nes, Innkjøpssjef i Veidekke.

Vi er en del av løsningen

Bransjen må stå sammen for å løse felles utfordringer. Nettopp derfor velger Gyproc, Glava og Weber å bli en del av Construction City Cluster (CCC).