close-pop-up.svg

Lydverdier i tabeller på nettsiden og i Gyproc Håndbok

På denne siden forklarer vi hvorfor lydverdier i veggløsningstabellene på nettsiden er forskjellig fra lydverdier i Gyproc Håndbok.

Lydverdiene på nettsiden og i Gyproc Håndbok varierer av flere grunner:

  1. Gyproc Håndbok benytter seg av større sikkerhetsmarginer enn det som er tradisjonelt i Norge. I Norge reduseres laboratoriemålte verdier med 3-4 dB for å reflektere "forventet feltverdi i ferdig bygg". I Gyproc Håndbok brukes derimot forhåndsbestemte marginer basert på veggenes ytelse.
  2. Lydverdiene i Gyproc Håndbok reduseres også med 1-2 dB for å ta hensyn til installasjoner som elektriske bokser.
  3. I tillegg har Gyproc Håndbok justert verdiene ned til nærmeste grenseverdi fra NS 8175, noe som fjerner synlige forskjeller mellom ulike vegg- og platetyper.
  4. På nettsiden er vurderingene mer i tråd med norsk tradisjon, ved å ta hensyn til både Gyprocs laboratoriemålte verdier og informasjon fra SINTEF Byggforsk-serien. Dette gjenspeiler hva man kan forvente i et ferdig bygg når man følger Gyprocs monteringsanvisninger.

 

Krohnen på verket med Gyproc Klima

Krohnen i Bergen er et praktbygg med klimaambisjoner, bygd i regi av GC Rieber. Lansering av Gyproc Klima ble en ekstra bonus i prosjektet.

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

I dag brukes stål i mange bygningskonstruksjoner, men siden brannmotstanden er relativt dårlig, er det nødvendig å brannsikre de bærende elementene.

Brannisolering

Generelt om brannisolering

I dag brukes stål i mange bygningskonstruksjoner, men siden brannmotstanden er relativt dårlig, er det nødvendig å brannsikre de bærende elementene.